WHOs egna manualer för en tobaksfri skoltid

 

Världshälsoorganisationen (WHO) underlättar för skolor världen över att bli helt tobaksfria genom två nya skolmanualer. Förändringarna innefattar bland annat kunskapshöjande insatser för elever och skolpersonal, förbud mot allt tobaksbruk under skoltid samt nya bestämmelser kring marknadsföring och försäljning av tobaksprodukter i närheten av skolans verksamhet. Manualerna lyfter även de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som tobak orsakar. 

Vill du ta del av WHOs manualer? Klicka på bilderna nedan.