Tobaksfri skoltid NU! – Arbetsgruppmöten i Norrköping

I veckan före påsk var det dags för arbetsgruppmöten med de fem skolorna i Norrköping som deltar i projektet – Tobaksfri skoltid NU.  Arbetsgrupperna är de som driver arbetet på skolorna. Och mötena sker mellan skolans arbetsgrupp, projektledare för Tobaksfri skoltid NU och kommunens samordnare. Vid dessa möten går vi igenom skolans arbete för en tobaksfri skoltid, var de befinner sig i processen och vilka problem de eventuellt har stött på. Projektledaren handleder arbetsgruppen och visar på vägar att gå för att föra processen vidare. Mål sätts för arbetet fram till nästa arbetsgruppmöte. Mötena i Norrköping handlade mycket om det fortsatta förankringsarbetet på skolorna för att få med såväl all personal som elever i arbetet för den tobaksfria skolan. Förståelse, acceptans och engagemang för arbetet mot målbilden – Tobaksfri skoltid – hos personal och elever är själva grundfundamentet för ett framgångsrikt arbete.