Otydlighet i tobaksfrågan

Ju mer otydligt det är vad som gäller, vad vi arbetar för och vad vi vill gällande tobaksfrågan i skolan, desto större risk att fler elever kommer att börja.  Dessa samband är glasklara. Det är därför vi behöver vara tydliga i frågan gällande tobak i skolmiljön och under skoltid. Att inte se eller förneka problemet är synnerligen kontraproduktivt om vi anser att vi borde stödja så många barn och unga som möjligt till ett tobaksfritt liv. Tyvärr så är det här en fråga som behandlas mycket valhänt i många skolor. Den här skolan som vi kan läsa om i artikeln är inte ensam på länga vägar. Vill ni ha hjälp att komma igång med ett tydligt och aktivt förhållningssätt med målbilden tobaksfri skoltid – hör av er till oss på A Non Smoking Generation.  
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/03/29/de-bryr-sig-inte-om-vi-roker/