Vi är noga med säkerheten och använder därför dina personuppgifter med respekt och hänsyn. På den här sidan beskriver vi hur vi samlar in och använder data på den här webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/). Vi lagrar uppgifter som du skriver in i ett formulär, det vill säga när du skriver under. Vi sparar uppgifterna så länge det behövs för att underskrifterna ska fylla sitt syfte. Vi grundar den här insamlingen av personuppgifter på att du samtycker till det.