Otydlighet i tobaksfrågan

Ju mer otydligt det är vad som gäller, vad vi arbetar för och vad vi vill gällande tobaksfrågan i skolan, desto större risk att fler elever kommer att börja.  Dessa samband är glasklara. Det är därför vi behöver vara tydliga i frågan gällande tobak i skolmiljön och under skoltid. Att inte se eller förneka problemet är synnerligen kontraproduktivt om vi … Read More

Tobaksfri skoltid NU! – Arbetsgruppmöten i Norrköping

I veckan före påsk var det dags för arbetsgruppmöten med de fem skolorna i Norrköping som deltar i projektet – Tobaksfri skoltid NU.  Arbetsgrupperna är de som driver arbetet på skolorna. Och mötena sker mellan skolans arbetsgrupp, projektledare för Tobaksfri skoltid NU och kommunens samordnare. Vid dessa möten går vi igenom skolans arbete för en tobaksfri skoltid, var de befinner … Read More